Realizacje

Nasze realizacje to programy oparte na szczegółowym zamówieniu klienta, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Przedstawiamy tutaj krótkie opisy najważniejszych Naszych projektów. Zapraszamy również do obejrzenia slajdów prezentujących najważniejsze funkcje opisanych poniżej.

Sputnik Office

Aplikacja została stworzona na potrzeby firmy z branży filmowej. Głównym jej przeznaczeniem  jest ewidencjonowanie projektów/realizacji firmy oraz ich historii, tworzenie raportów w postaci kosztorysów dla klientów oraz zyskowności z projektów. Poza tym klient potrzebował prostego narzędzia do kontrolowania rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Dodatkową funkcjonalnością jest baza kontaktów oraz terminarz/Planer w widoku tygodniowym, w którym wszyscy użytkownicy mogą zapisywać najważniejsze terminy oraz przekazywać istotne informacje między sobą. Program umożliwia założenie dowolnej ilości użytkowników przez administratora, administrator może również nadawać różne uprawnienia konkretnym użytkownikom wg wytycznych klienta.

Ewidencje

Ewidencje to program stworzony dla firmy z branży szyb samochodowych. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim do rejestrowania zleceń, reklamacji, montażu lusterek itp. Prowadzone są również kartoteki towarów. Dodatkowo program umożliwia prowadzenie rejestru samochodów firmowych wraz z historią przeglądów, napraw i ubezpieczeń. Daty np. kolejnych przeglądów są automatycznie dodawane do Planera na wybraną ilość dni przed upływającym terminem. Wspomniany Planer zaprojektowany jest w układzie dziennym, w którym pracownicy oprócz zapisywania ważnych terminów mogą przekazywać informacje między sobą, np. kolegom z drugiej zmiany. Dane do kartotek wspólnych (kontrahentów, symboli towarów, podwykonawców, pracowników)  importowane są z systemu głównego  działającego na OS/2 poprzez odpowiednio przygotowane pliki tekstowe.

Kartoteka lokali

Kartoteka lokali to aplikacja zaprojektowana dla małej spółdzielni mieszkaniowej do zapisania  informacji o lokalach (adresy, status, typ, powierzchnia itp.) oraz historii zmian właścicieli lokali. Zgromadzone dane pozwalają na tworzenie różnego rodzaju zestawień wg zamówienia klienta.

Gospodarka magazynowa

Aplikacja została zaprojektowana dla spółdzielni mieszkaniowej do obsługi magazynu zgodnie z zasadą FIFO. Program pozwala na prowadzenie kilku magazynów. Wprowadzane dokumenty magazynowe zmieniają automatycznie stany na kartotekach konserwatorów, co umożliwia następnie rozliczenie pracowników z pobranych materiałów. Kartoteki magazynowe prowadzone są według cen zakupu. Program daje możliwość wprowadzenia arkuszy inwentaryzacyjnych i automatycznego porównania ze stanami zaksięgowanymi oraz tworzenia zestawień okresowych dla działu księgowości do rozliczania magazynu i kontroli kosztów wg rozdzielnika kosztów np. na działy oraz na budynki.

Zlecenia remontowe

Oprogramowanie zaprojektowane dla spółdzielni mieszkaniowej do obsługi zleceń remontowych i rozliczania konserwatorów z pobranych materiałów. Najważniejsze funkcje modułu zleceń to : rejestr zleceń, wprowadzanie informacji o realizacji (ilość godzin, zużyte materiały, opis wykonanych prac), wystawianie rachunków do zleceń usługowych, zestawienia miesięczne dla działu księgowości do rozliczania zleceń oraz zestawienia kosztów poszczególnych budynków. Aplikacja jest połączona z aplikacją magazynową opisaną powyżej.

Wkłady budowlane

Program dedykowany spółdzielni mieszkaniowej SBM „Politechnika”, dający możliwość prowadzenia ewidencji wkładów budowlanych, zaliczkowych oraz udziałów gromadzonych przez poszczególnych członków spółdzielni. Aplikacja daje możliwość dokonywania w sposób automatyczny przeszacowania i umarzania wkładów do ich realnej wartości .