Gospodarka magazynowa

Aplikacja została zaprojektowana dla spółdzielni mieszkaniowej do obsługi magazynu zgodnie z zasadą FIFO. Program pozwala na prowadzenie kilku magazynów. Wprowadzane dokumenty magazynowe zmieniają automatycznie stany na kartotekach konserwatorów, co umożliwia następnie rozliczenie pracowników z pobranych materiałów. Kartoteki magazynowe prowadzone są według cen zakupu. Program daje możliwość wprowadzenia arkuszy inwentaryzacyjnych i automatycznego porównania ze stanami zaksięgowanymi oraz tworzenia zestawień okresowych dla działu księgowości do rozliczania magazynu i kontroli kosztów wg rozdzielnika kosztów np. na działy oraz na budynki.