Zlecenia remontowe

Oprogramowanie zaprojektowane dla spółdzielni mieszkaniowej do obsługi zleceń remontowych i rozliczania konserwatorów z pobranych materiałów. Najważniejsze funkcje modułu zleceń to : rejestr zleceń, wprowadzanie informacji o realizacji (ilość godzin, zużyte materiały, opis wykonanych prac), wystawianie rachunków do zleceń usługowych, zestawienia miesięczne dla działu księgowości do rozliczania zleceń oraz zestawienia kosztów poszczególnych budynków. Aplikacja jest połączona z aplikacją magazynową opisaną powyżej.