Wkłady budowlane

Program dedykowany spółdzielni mieszkaniowej SBM „Politechnika”, dający możliwość prowadzenia ewidencji wkładów budowlanych, zaliczkowych oraz udziałów gromadzonych przez poszczególnych członków spółdzielni. Aplikacja daje możliwość dokonywania w sposób automatyczny przeszacowania i umarzania wkładów do ich realnej wartości.